slide-2 slide-3

Phân phối Điều hòa LG

Các điều hòa bán chạy

  Điều hòa LG 1 chiều
Điều hòa LG 12000BTU 1 chiều inverter V13ENS
Model:V13ENS
Giá: 7.900.000 VNĐ
Công suất :12.000 BTU BTU
Điều hòa LG 18000BTU 1 chiều inverter V18ENF
Model:V18ENF
Giá: 13.300.000 VNĐ
Công suất :18.000BTU BTU
Điều hòa LG 9000BTU 1 chiều inverter V10ENV
Model:V10ENV
Giá: 6.900.000 VNĐ
Công suất :9.000BTU BTU
Điều hòa LG 24000BTU 1 chiều inverter V24ENF
Model:V24ENF
Giá: 16.500.000 VNĐ
Công suất :24.000BTU BTU
  Điều hòa Lg 2 chiều
Điều hòa LG 24000 BTU B10END 2 chiều inverter
Model:B24END
Giá: 20.700.000 VNĐ
Công suất :24.000BTU BTU
Điều hòa LG 18000 BTU B10END 2 chiều inverter
Model:B18END
Giá: 17.600.000 VNĐ
Công suất :18.000BTU BTU
Điều hòa LG 12000 BTU B10END 2 chiều inverter
Model:B13END
Giá: 10.300.000 VNĐ
Công suất :12.000 BTU BTU
Điều hòa LG 9000 BTU B10END 2 chiều inverter
Model:B10END
Giá: 8.400.000 VNĐ
Công suất :9.000BTU BTU
  Điều hòa tủ đứng Lg - Điều hòa Cây LG
LG - Tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 28.000 BTU
Model:HPC286SLAO
Giá: 27.400.000 VNĐ
Công suất :28.000 BTU BTU
LG - Tủ đứng 2 cục 2 chiều lạnh 24.000 BTU
Model:HP-H246SLA0
Giá: 23.000.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU
LG - Tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 93.000 BTU
Model:TP-C1008FAO
Giá: Đặt Hàng VNĐ
Công suất :93.000 BTU BTU
LG - Tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 48.000 BTU
Model:VPC508TA0
Giá: 41.000.000 VNĐ
Công suất :48.000 BTU BTU
LG - Tủ đứng 2 cục 1 chiều lạnh 24.000 BTU
Model:HP-C246SLA0
Giá: 21.900.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU
  Điều hòa âm trần LG
Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C186HLA1
Model:HT-C186HLA1
Giá: 19 .200.000 VNĐ
Công suất :18.000BTU BTU
Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C488DLA1
Model:HT-C488DLA1
Giá: 34.700.000 VNĐ
Công suất :48.000 BTU BTU
Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C368DLA1
Model:HT-C368HLA1
Giá: 30.600.000 VNĐ
Công suất :36.000 BTU BTU
Điều hòa LG Âm trần Cassette 1 chiều lạnh HT-C246HLA1
Model:HT-C246HLA1
Giá: 22.500.000 VNĐ
Công suất :24.000 BTU BTU